Saturday, October 24, 2009

1995 оны 5 дугаар сар

1994 оны 9 дүгээр сар

2009 оны 6 дугаар сар, төгссөнөөс хойш 13 жилийн дараа

Яг сургуулиа төгсөөд хэдэн жил болоо вэ гэдгээ эргээд нэг бодсон чинь хэдийнэ арван гурван жил өнгөрчээ.
зургаа хэрхэн байрлуулах талаар туршиж байна